Przetarg

Sporządzenie ekspertyzy technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Norwida 13 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją Nr 1945/2019 z dnia 28.05.2020 r
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Sporządzenie ekspertyzy technicznej; opracowanie projektu technicznego + KI oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Norwida 13 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją Nr 1945/2019 z dnia 28.05.2020 r

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączoną decyzję Nr 1945/2019 z dnia 28.05.2020 r

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 15.10.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru wykonawcy