Przetarg

Sporządzenie ekspertyzy technicznej i przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej - Curie 5 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją PINB Nr 696/2021 z dnia 16 marca 2021 r.
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Sporządzenie ekspertyzy technicznej i przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych  dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej - Curie 5 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją PINB Nr 696/2021 z dnia 16 marca 2021 r.
Termin realizacji 30 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Sprawy techniczne

Oferty należy składać osobiście lub meilowo : w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

wbarszcz@pzm-patron.pl

pwlodarz@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 31.05.2021 r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.