Przetarg

6/PZM/2020 Wyłonienie wykonawcy 10 sztuk tablic pamiątkowych spełniających wymogi aktualnego załącznika nr 13 „Obowiązki informacyjne beneficjenta” (dołączonego do niniejszego zapytania) do wzoru umowy o dofinansowanie w ramach RPO WD.
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy 10 sztuk tablic pamiątkowych spełniających wymogi aktualnego załącznika nr 13 „Obowiązki informacyjne beneficjenta” (dołączonego do niniejszego zapytania) do wzoru umowy o dofinansowanie w ramach RPO WD.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie tablicy pamiątkowej wg. zaleceń – zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 13 „Obowiązki informacyjne beneficjenta” - zaprojektowana tablica pamiątkowa wymaga formalnej akceptacji beneficjenta (zamawiającego),

- wykonanie tablicy pamiątkowej zgodnej z zaakceptowanym projektem

- dostawę tablicy do miejsca wskazanego przez zamawiającego /realizacji inwestycji/

- montaż tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Termin realizacji 10.07.2020r oraz 31.10.2020r.
Miejsce realizacji
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Daszyńskiego 19 – realizująca projekt pn. „Wykonanie prac remontowych  i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 19,21  we Wrocławiu”;
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Daszyńskiego 21 – realizująca projekt pn. „Wykonanie prac remontowych  i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 19,21  we Wrocławiu”;
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Daszyńskiego 4 – realizująca projekt pn. „Wykonanie prac remontowych  i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 4,6,8  we Wrocławiu”;
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Daszyńskiego 6 – realizująca projekt pn. „Wykonanie prac remontowych       i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 4,6,8  we Wrocławiu”;
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Daszyńskiego 8 – realizująca projekt pn. „Wykonanie prac remontowych  i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 4,6,8  we Wrocławiu”;
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Daszyńskiego 3 – realizująca projekt pn. „Wykonanie prac remontowych  i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 159, 161-163 oraz przy ul. Daszyńskiego 3 we Wrocławiu”;
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Narodowej 159 – realizująca projekt pn. Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 159, 161-163 oraz przy ul. Daszyńskiego 3 we Wrocławiu”;
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Narodowej 161/163 – realizująca projekt pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 159, 161-163       oraz przy ul. Daszyńskiego 3 we Wrocławiu”;
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Narodowej 162 – realizująca projekt pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu”;
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Narodowej 164 – realizująca projekt pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu”
Wadium nie dotyczy
Sprawy organizacyjne

opisane w zapytaniu ofertowym

Sprawy techniczne

opisane w zapytaniu ofertowym

Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 mailowo patron@pzm-patron.pl lub w formie papierowej  w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 (kancelaria), do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 10.00.

Termin składania ofert 18.06.2020 r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

opisane w zapytaniu ofertowym

Kryteria wyboru

cena 100%

Załączniki
Wynik ()

rozstrzygnięte

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił nw.wykonawca:

F.H. „POL-PAPIER 2” Łukasz Bryja 42-209 Częstochowa ul. Pankiewicza 12