Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej na wykonanie remontu izolacji poziomej i pionowej oraz remont piwnic + KI w budynku przy ul. Reja 40 A we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej na wykonanie remontu izolacji poziomej i pionowej oraz remont piwnic + KI w budynku przy
ul.  Reja 40 A we Wrocławiu

 

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 30.11.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.