Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Nowowiejska 84 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Nowowiejska 84 we Wrocławiu w zakresie:

1. Remont elewacji frontowej

2. Remont Balkonów

3. Remont elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem

4. Remont elewacji szczytowej wraz z dociepleniem

Termin realizacji 2020r
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 15.06.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.