Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt. Remont i docieplenie elewacji od strony podwórza, remont elewacji frontowej z balkonami, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych w budynku przy ulicy Orzeszkowej 32 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt. Remont i docieplenie elewacji od strony podwórza, remont elewacji frontowej z balkonami, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych w budynku przy ulicy Orzeszkowej 32 we Wrocławiu.

Termin realizacji 2020
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Piotr Czech, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 18.09.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.