Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej + KI na remont dachu wraz konstrukcją dot. pkt 3, 4, 6, 7 Decyzji PINB nr 1750/2020 przy ul. Reja 16 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej + KI na remont dachu wraz konstrukcją dot. pkt 3, 4, 6, 7
Decyzji PINB nr 1750/2020
przy ul. Reja 16 we Wrocławiu
Termin realizacji 2020 r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 11.09.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.