Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej + KI remontu elewacji frontowej pkt. 12 przy ul. Reja 16 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej + KI remontu elewacji frontowej dot. pkt. 12 Decyzji PINB nr 1750/2020 przy ul. Reja 16 we Wrocławiu

Termin realizacji 2020 r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Sprawy techniczne

Decyzja nr 1750/2020 PINB z dnia 18.08.2020r.

Naprawa ściany zewnętrznej frontowej, gzymsów, nadproży okiennych w obszarze występujących uszkodzeń ( ubytków, spękań) przy zastosowaniu powszechnie znanych metod naprawczych wraz z wymianą zniszczonych wypraw tynkarskich i obróbek blacharskich

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 11.09.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.