Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż windy zewnętrznej dla budynku przy ul. Jedności Narodowej 157 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż windy zewnętrznej dla budynku przy ul. Jedności Narodowej 157 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Zbigniew Jagodziński, tel 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1

Termin składania ofert 28-01-2022
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy