Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont elewacji frontowej oraz tylnej z balkonami w budynku przy ul. Piastowskiej 61
Rodzaj zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu elewacji frontowej oraz tylnej z balkonami w budynku przy ul. Piastowskiej 61 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021/2022
Miejsce realizacji

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej  61 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kryszałowicz tel. 71 321 05 12 wew.22, 691 420245,               akryszalowicz@ pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać  w oddziale przy ul. M.Reja 41 we Wrocławiu lub mailowo na adres reja@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 29.11.2021r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy