Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji frontowej wraz z balkonami oraz remont elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem w budynku przy ulicy Orzeszkowej 30 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji frontowej wraz z balkonami oraz remont elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem w budynku przy ulicy Orzeszkowej 30 we Wrocławiu.

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu - Zbigniew Jagodziński, tel. 321 14 33 wew. 42

Sprawy techniczne

Roboty zgodnie z decyzją PINB Wrocław:

- remont balkonów frontowych - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych (stalowych belek nośnych) bądź wymianę w przypadku trwałej utraty pierwotnych właściwości technicznych, odtworzenie płyt balkonowych wraz z izolacją przeciw-wodną i warstwą dociskową (jeżeli konieczność jej wykonania wynika z przyjętej technologii robót), obróbkami blacharskimi i odwodnieniem, naprawę murowanych balustrad, odtworzenie wypraw tynkarskich,

- naprawę ścian zewnętrznych, gzymsów w miejscach ubytków i uszkodzeń mechanicznych przy zastosowaniu powszechnie znanych metod systemowych do naprawy murów, odtworzenie ubytków materiału tworzącego,

- remont elewacji budynku - odtworzenie zniszczonych wypraw tynkarskich i powłok malarskich, wymianę zużytych obróbek blacharskich elewacji.

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 12.04.2021