Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont elewacji frontowej z balkonami oraz tylnej z balkonami w budynku przy ul. Smoluchowskiego 54
Rodzaj zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej remontu elewacji frontowej z balkonami oraz elewacji tylnej z balkonami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smoluchowskiego 54 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021/2022
Miejsce realizacji

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smoluchowskiego 54 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kryszałowicz 71 321 05 12 wew.22,691 420 245,akryszalowicz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w oddziale osobiście  przy ul. Reja 41 we Wrocławiu lub mailowo na adres reja@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 29.11.2021r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty