Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla budynku przy ul. Orzeszkowej 76 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla budynku przy ul. Orzeszkowej 76 we Wrocławiu
Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.07.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.