Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Narodowej 113 we Wrocławiu o wymiarach 18m².
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Jedności Narodowej 113 we Wrocławiu o wymiarach 18m².

Termin realizacji 2020
Sprawy organizacyjne

osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Piotr Czech tel. 71/ 321-14-33 wew. 42; pczech@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 17.08.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy