Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu balkonów dla budynku przy ulicy Lompy 22 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu balkonów dla budynku przy ulicy Lompy 22 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021/2022
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Henryk Żukiewicz, tel 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1

Termin składania ofert 24.09.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy