Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu balkonów dla budynku przy ulicy Lompy 22 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu balkonów dla budynku przy ulicy Lompy 22 we Wrocławiu

Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym,  Wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego .  Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia .

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Henryk Żukiewicz, tel 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1

Termin składania ofert 30-12-2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy