Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu z wymianą zniszczonych oraz wzmocnieniem osłabionych elementów kontrakcji drewnianej dachu dla budynku przy ulicy Daszyńskiego 30 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu z wymianą zniszczonych oraz wzmocnieniem osłabionych elementów kontrakcji drewnianej dachu dla budynku przy ulicy Daszyńskiego 30 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Zbigniew Jagodziński, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 15.04.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy