Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej i elewacji podwórzowej z ociepleniem oraz izolacją pionową i poziomą budynku przy ul Miarki 1 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej i  elewacji podwórzowej z ociepleniem oraz izolacją pionową i poziomą budynku przy ul Miarki 1 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

adres mailowy: miechowity@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 2021-11-30
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy