Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej i podwórzowej ,izolacje poziomą i pionową budynku przy ulicy Nowowiejska 62 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej i podwórzowej ,izolacje poziomą i pionową budynku przy ulicy Nowowiejska 62 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 20-12-2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.