Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej i podwórzowej z balkonami oraz izolacje poziomą i pionową w budynku przy ulicy Walecznych 14 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji  frontowej i podwórzowej z balkonami oraz izolacje poziomą i pionową w budynku przy ulicy Walecznych 14  we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Wojciech Kupczak  tel. 71/ 321-14-33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2021-11-30
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy