Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej i podwórzowej,izolacje poziomą i pionową budynku przy ulicy Żeromskiego 37 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

 

Wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji  frontowej i podwórzowej ,izolacje poziomą i pionową  budynku przy ulicy Żeromskiego 37  we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2021-12-09
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.