Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej oraz elewacji podwórzowej z ociepleniem dla budynku przy ul. Grunwaldzka 52 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej oraz elewacji podwórzowej z ociepleniem dla budynku przy ul. Grunwaldzka 52 we Wrocławiu   - zmiana terminu

 

Termin realizacji 2021 r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Sprawy techniczne

Budynek objęty ochroną konserwatorską

Projekt należy uzgodnić z MKZ

 

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.12.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.