Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu elewacji frontowej z balkonami oraz tylnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej-Curie 43
Rodzaj zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu elewacji frontowej z balkonami oraz tylnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej-Curie 43

Sprawy organizacyjne

osoba do kontaktu

Mariusz Smajda  tel 0 71 321 05 12 wew.25 , msmajda@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie oddziału przy ul. M.Reja 41 osobiście , mailowo na adres reja@pzm-patron.pl lub listownie na adres zarządcy

Termin składania ofert 16.01.2022r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

wykonawca jest zobowiązany do uzyskania opinii MKZ oraz pozwolenia na budowę

Kryteria wyboru

wspólnota zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy