Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wskazanej w przedmiocie zamówienia dla budynku przy ul. Łukasiewicza 11 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
+ KI remontu elewacji frontowej oraz elewacji podwórzowej z ociepleniem
+ balkony
+ uzyskanie stosownych pozwoleń
+ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
dla budynku przy ul. Łukasiewicza 11 we Wrocławiu
Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.12.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.