Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej ocieplenie budynku fasady, które spełniało by obecne normy cieplne dla budynku przy ul. Sienkiewicza 113 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej ocieplenie budynku fasady, które spełniało by obecne normy cieplne dla budynku przy ul. Sienkiewicza 113 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 28.02.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.