Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowych dla budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowych dla budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych wymienionych w załączniku nr 1

Termin realizacji 2019
Sprawy organizacyjne

osoby do kontaktu : Krystyna Emert lub Piotr Czech tel. 71 321 14 33 wew. 42 , Oddział I przy ul. Miechowity 1 Wrocław

Miejsce składania ofert

oferty należy składać w Oddziale I PZM Sp. z o.o. przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu lub przesłać na adres www.patron@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 30.07.2019 r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

dopuszcza się składanie ofert na jeden lub kilka budynków wyszczególnionych w załączniku nr 1

Kryteria wyboru

cena 100%