Przetarg

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu elewacji frontowej oraz podwórzowej wraz z balkonami,remontu konstrukcji dachu,stropu strychowego ,remontu piwnic wraz z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 76
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu elewacji frontowej oraz podwórzowej wraz z balkonami,remontu konstrukcji dachu,stropu strychowego ,remontu piwnic wraz z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ( projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim) w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 76 zgodnie z decyzją PINB

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Miejsce realizacji

ul. Grunwaldzka 76 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu ze strony Zarządcy  Inspektor nadzoru Pan Waldemar Barszcz tel. 71 321 05 12 wew.25 , 603 808 494 , wbarszcz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zarządcy przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale przy ul. M. Reja 41

Oferty można również przesłać  na adres reja@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 10.08.2021r.
Kryteria wyboru

Wspólnota zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy