Przetarg

Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Decyzja PINB nr 1285/2020 ul. Przestrzenna 25 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji technicznej na remontu elewacji frontowej oraz podwórzowej wraz z balkonami oraz wykusza,remontu konstrukcji pokrycia dachu płaskiego z papy termozgrzewalnej ,stropu strychowego ,remontu piwnic wraz z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej  z wykonaniem opaski betonowej przy ścianie elewacji tylnej  ( projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim) w budynku przy ul.Przestrzennej 25 zgodnie z decyzją PINB nr 1285/2020 z dnia 18.06.2020r

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Miejsce realizacji

Wrocław ul. Przestrzenna 25

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu ze strony Zarządcy Inspektor nadzoru Pan Waldemar Barszcz tel. 71 321 05 12 wew.25 , 603 808 494 , wbarszcz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zarządcy przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale przy ul. M. Reja 41

Oferty można również przesłać na adres reja@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 19.07.2021r.
Kryteria wyboru

Wspólnota zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy