Przetarg

Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Decyzja PINB nr 696/2021 ul. Skłodowskiej -Curie 5 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia
Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Decyzja PINB nr 696/2021 ul. Skłodowskiej -Curie 5 we Wrocławiu  Zmiana terminu !!!!!!
Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Miejsce realizacji

Wrocław ul. Skłodowskiej-Curie 5

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu ze strony Zarządcy Inspektor nadzoru Pan Waldemar Barszcz tel. 71 321 05 12 wew.25 , 603 808 494 , wbarszcz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zarządcy przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale przy ul. M. Reja 41

mailowo:

1. reja@pzm-patron.pl

2. patron@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 14.05.2021;30.06.2021;13.08.2021 - ostateczny termin
Kryteria wyboru

Wspólnota zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy