Przetarg

Wykonanie dokumentacji z nakazu PINB, Decyzja nr 1260/2021 z dnia 18.05.2021r., budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Walecznych 12 we Wrocławiu:
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji z nakazu PINB, Decyzja nr 1260/2021 z dnia 18.05.2021r., budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Walecznych 12 we Wrocławiu: - rozliczenie ryczałtowe

 

Wykonanie dokumentacji z nakazu PINB, Decyzja nr 1260/2021 z dnia 18.05.2021r., budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Walecznych 12 we Wrocławiu:

Opracowanie powinno zawierać:

  1. Ekspertyzę stanu technicznego kominów w budynku.
  2. Inwentaryzację kominów.

Opracowanie powinno być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.”

Sprawy organizacyjne

osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Wojciech Kupczak tel. 71/ 321-14-33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 21-12-2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy