Przetarg

Wykonanie dokumentacji zgodnie z nakazem PINB, Decyzja nr 2833/2021 z dnia 26.11.2021 – budynek przy ul. Żeromskiego 82 we Wrocławiu,
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji zgodnie z nakazem PINB, Decyzja nr 2833/2021 z dnia 26.11.2021 – budynek przy ul. Żeromskiego 82 we Wrocławiu,

  1. Przeprowadzenie kontroli budynku, w trybie art. 62 ust. 1 pkt 2Pb (kontrola w cyklu 5-letnim), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia
  2. Sporządzenie ekspertyzy technicznej obejmującej stan techniczny elementów konstrukcyjnych obiektu, tj. stropów (poddasza, nad holem głównym klatki schodowej w strefie wejścia, między piętrowych, nad piwnicami), balkonów podwórzowych, klatki schodowej (ścian, biegów schodowych, podłóg). Ekspertyza powinna wskazywać przyczyny powstania nieprawidłowości, ocenić ich wpływ na stan techniczny obiektu (bezpieczeństwo jego użytkowania, nośność i stateczność konstrukcji) oraz określić zakres i sposób usunięcia występujących wad, poprzez wskazanie konkretnych robót naprawczych, jakie należy wykonać, aby doprowadzić obiekt do odpowiedniego stanu technicznego, zapewniając bezpieczeństwo jego użytkowania.
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Termin składania ofert 07-01-2022
Miejsce otwarcia ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy