Przetarg

Wykonanie DT na wykonanie Remontu świetlika nad klatką schodową w budynku przy ul. Ukrytej 14 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie DT na wykonanie Remontu świetlika nad klatką schodową w budynku przy ul. Ukrytej 14 we Wrocławiu  Zmiana Terminu !!!!!!!!!

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy techniczne

Remont świetlika polega na : Wykonanie nowego pokrycia świetlika z wykonaniem całej konstrukcji + dwa okna wentylacyjne ze sterowaniem z klatki schodowej wraz z wyjściem ewakuacyjnym na dach.


Zmiana terminu do 30.09.2021r.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub meilowo:

1. W siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

2. W oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

3. meil: wbarszcz@pzm-patron.pl  ; reja@pzm-patron.pl

 

 

Termin składania ofert 31.08.2021r;30.09.2021r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.