Przetarg

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku ( więźby oraz pokrycia dachowego) oraz stropu nad ostatnia kondygnacją usytuowaną w poddaszu budynku przy ul. Walecznych 34 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku ( więźby oraz pokrycia dachowego) oraz stropu nad ostatnia kondygnacją usytuowaną w poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Walecznych 34 we Wrocławiu - ustalającej nieprawidłowości w stanie technicznym oraz sposób ich usunięcia.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 26.02.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.