Przetarg

Wykonanie Inwentaryzacji instalacji gazowych i przewodów kominowych w budynku przy ul. Ukryta 17 we Wrocławiu ZMIANA TERMINU !!!!!!!
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Wykonanie Inwentaryzacji instalacji gazowych i przewodów kominowych w budynku przy ul. Ukryta 17 we Wrocławiu   ZMIANA TERMINU !!!!!!!!
Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Walemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.p

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączoną Decyzję PINB nr 1776/2020 nakazującą przeprowadzenie kontroli i przedstawienia ekspertyzy.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej reja@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 01.03.2021;01.05.2021;01.06.2021;12.08.2021;20.09.2021- ostateczny termin
Kryteria wyboru
Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.