Przetarg

„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 19,21 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0027/18
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Numer CPV 45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP Baza Konkurencyjności Nr 1211319
Data ogłoszenia w BZP 11-10-2019
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablic informacyjnych projektu pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 19,21  we Wrocławiu”,

numer projektu RPDS.06.03.02-02-0027/18

Zamówienie obejmuje:

ZADANIE I:

  1. Przebudowę balkonów oraz remont elewacji frontowej , remont z dociepleniem części elewacji podwórzowych oraz naprawa pokrycia dachu budynku  przy ul. Daszyńskiego 19 we Wrocławiu
  2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

ZADANIE II:

  1. Przebudowę balkonów w elewacji frontowej, remont elewacji frontowych, remont i docieplenie elewacji podwórzowych oraz remont dachu budynku przy ul. Daszyńskiego 21 we Wrocławiu.
  2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Termin realizacji 30.06.2020
Miejsce realizacji

szczegółowo opisane w SIWZ

Wadium szczegółowo opisane w SIWZ
Odbiór specyfikacji

do pobrania - załącznik do ogłoszenia

Sprawy organizacyjne

szczegółowo opisane w SIWZ

Sprawy techniczne

szczegółowo opisane w SIWZ

Miejsce składania ofert

Siedziba Spółki we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat

Termin składania ofert 31.10.2019 r. godz.10.00
Miejsce otwarcia ofert

Siedziba Spółki we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

Termin otwarcia ofert 31.10.2019 r. godz.10.10
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

szczegółowo opisane w SIWZ

Kryteria wyboru

cena 90%, termin płatności 10%

Załączniki
Wynik (29.11.2019 r.)

rozstrzygnięte

ZADANIE I:
MBG SP. Z O.O
ul. Grójecka 103/32a
01-101 Warszawa

ZADANIE II:
MBG SP. Z O.O
ul. Grójecka 103/32a
01-101 Warszawa