Przetarg

4/RPO/PZM/2020„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 4,6,8 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0048/18
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Numer CPV 45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP Baza Konkurencyjności Nr 1240867
Data ogłoszenia w BZP 30-03-2020
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablic informacyjnych projektu pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 4,6,8 we Wrocławiu”,
numer projektu RPDS.06.03.02-02-0048/18
Zamówienie obejmuje:
ZADANIE I:
1. Przebudowę balkonów w elewacji frontowej oraz remont elewacji frontowej i podwórzowej (z dociepleniem), remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej WLZ i obwodów ADM oraz remont piwnic budynku przy ul. Daszyńskiego 4 we Wrocławiu.
2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
ZADANIE II:
1. Remont elewacji podwórzowej z wykonaniem docieplenia i izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych ścian przyziemia, remont piwnic i klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej WLZ i obwodów ADM w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 we Wrocławiu.
2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
ZADANIE III:
1. Remont elewacji frontowej oraz podwórzowej z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową pionową ścian przyziemia oraz remont dachu budynku przy ul. Daszyńskiego 8 we Wrocławiu.
2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Termin realizacji do dnia 30.10.2020 r .
Miejsce realizacji

Wrocław

Sprawy organizacyjne

szczegółowo opisane w SIWZ

Sprawy techniczne

szczegółowo opisane w SIWZ

Miejsce składania ofert

O

Ofertę należy przesłać w formie załącznika w formacie pdf lub innym nieedytowalnym na adres patron@pzm-patron.pl w terminie do 16.04.2020 r. do godz. 11.00.

Termin składania ofert 16.04.2020 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert 16.04.2020r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

szczegółowo opisane w SIWZ

Kryteria wyboru

cena - 90%, termin płatności- 10%

Załączniki
Wynik ()

Rozstrzygnięte

ZADANIE I:
ALTA SP. Z O.O.
ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław
cena oferty: 775 639,34 zł
ZADANIE II:
MBG Sp. z o.o.
ul. Grójecka 103/32A, 02-101 Warszawa
cena oferty: 627 764,55 zł
ZADANIE III
ALTA SP. Z O.O. ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław
cena oferty: 524 831,95 zł