Przetarg

3/RPO/PZM/2020 „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 159, 161-163 oraz przy ul. Daszyńskiego 3 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0039/18
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Numer ogłoszenia w BZP Baza Konkurencyjności Nr 1240703
Data ogłoszenia w BZP 27-03-2020
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
  • Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablic informacyjnych projektu pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 159, 161-163 oraz przy ul. Daszyńskiego 3 we Wrocławiu”,
  • numer projektu RPDS.06.03.02-02-0039/18

Zamówienie obejmuje:

ZADANIE I:

  1. Remont elewacji frontowej z balkonami i podwórzowej z ociepleniem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian w poziomie piwnic oraz remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej WLZ i obwodów ADM w budynku przy ul. Daszyńskiego 3 we Wrocławiu.
  1. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

ZADANIE II:

  1. Remont elewacji frontowej z balkonami i podwórzowej z ociepleniem, remont piwnic i klatki schodowej w budynku przy ul. Jedności Narodowej 159 we Wrocławiu.
  2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

ZADANIE III:

 

  1. Remont elewacji frontowej wraz z balkonami oraz podwórzowej z dociepleniem, wykonanie izolacji ścian przyziemia, remont kapitalny wieżyczki, remont piwnic i klatki schodowej oraz wymiana instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Jedności Narodowej 161/163 we Wrocławiu.
  2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
Termin realizacji do dnia 30.10.2020 r.
Miejsce realizacji

Wrocław

Wadium wymagane- zgodnie z SIWZ
Sprawy organizacyjne

szczegółowo opisane w SIWZ;

 

Sprawy techniczne

szczegółowo opisane w SIWZ

Miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać w formie załącznika w formacie pdf lub innym nieedytowalnym na adres patron@pzm-patron.pl w terminie do 16.04.2020 r. do godz. 10.00.

Termin składania ofert 16.04.2020 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert 16.04.2020r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

szczegółowo opisane w SIWZ

Kryteria wyboru

cena - 90%, termin płatności- 10%

Załączniki
Wynik ()

Rozstrzygnięte