Przetarg

Wykonanie prac zgodnie z decyzją PINB w zakresie przewodów kominowych w budynku przy ulicy Kluczborskiej 12 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac zgodnie z decyzją PINB   zakresie  przewodów kominowych w budynku przy ulicy Kluczborskiej 12 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Henryk Żukiewicz tel. 71/ 321-14-33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 23.07.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy