Przetarg

wykonanie stanowisk rowerowych dla Wspólnoty Miezkaniowej Wróbla 8-12
Rodzaj zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

 

Wykonanie 2 stanowisk rowerowych na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wróblej 8-12 we Wrocławiu o wymiarach                     200cm*400 cm z utwardzeniem terenu , ułożeniem kostki betonowej, zamontowaniem na każdym stanowisku 3 stojaków

Miejsce realizacji

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wróblej 8-12 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

 

 

Sprawy techniczne

 

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kryszałowicz tel 71 321 05 12 wew 22, 691 420 245 ,akryszalowicz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty prosimy składać mailowo na adres akryszalowicz@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 19.12.2020r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy