Przetarg

Wykonanie wentylacji nawiewo-wywiewnej dla budynku przy ul.B.Polaka 19 we Wroclawiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej dla budynku przy ul.B.Polaka 19 we Wrocławiu - zmiana terminu składania ofert

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Walemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej reja@pzm-patron.pl

 

Termin składania ofert 30.06.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.