Przetarg

Wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu w budynku przy ul. Walecznych 34 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

 

Wspólnota Mieszkaniowa zleca wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego powstałego w  wyniku adaptacji strychu znajdującego się w budynku przy ul. Walecznych 34

Termin realizacji 30.10.2021r.
Miejsce realizacji

 

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu przy ul. Walecznych 34

Sprawy organizacyjne

osoba do kontaktu  ze strony zarządcy : Agnieszka Kryszałowicz 0 71 321 05 12 wew.22,691 420 245, akryszalowicz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

oferty prosimy składać w siedzibie zarządcy przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 we Wrocławiu, w siedzibie oddziału przy ul. M. Reja 41,

lub mailowo na adres  patron@pzm-patron.pl, akryszalowicz@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 30.09.2021r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy