Przetarg

Wykonanie zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym i skutecznego osuszania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 46/48 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym i skutecznego osuszania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 46/48 we Wrocławiu

Termin realizacji 2020r
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 30.06.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.