Przetarg

Wykonanie zadaszenia oraz zasłony śmietnikowej dla WM Nowowiejskiej 95 ,Piastowskiej 48 i Krzywej 20 od strony podwórka we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota Budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie zadaszenia oraz zasłony śmietnikowej dla WM Nowowiejskiej 95 ,Piastowskiej 48 i Krzywej 20 od strony podwórka we Wrocławiu

Termin realizacji 2021 r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 31.12.2020 r.
Miejsce otwarcia ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.