Przetarg

Wymiana drzwi wejściowych od podwórka w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Boya Żeleńskiego 72 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota Budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wymiana drzwi wejściowych od podwórka w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Boya Żeleńskiego 72 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

adm J.Sobońska 691420251

Sprawy techniczne

Drzwi muszą być identyczne jak drzwi główne od strony ulicy

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.07.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.