Przetarg

Wymiana drzwi wejściowych od strony ulicy w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 183 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Wymiana drzwi wejściowych od strony ulicy w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 183 we Wrocławiu

Termin realizacji 2020
Sprawy organizacyjne

osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Piotr Czech tel. 71/ 321-14-33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 24.07.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy