Przetarg

Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy, napięcie 230V łącznie z boksami piwnicznymi w budynku przy ul. Gdańska 20 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy, napięcie 230V łącznie z boksami piwnicznymi w budynku przy ul. Gdańska 20 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021/2022
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu  Jarosław Łuczak tel. 603808485

Sprawy techniczne

W zał. przedmiar robót  

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście:

  • w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
  • jluczak@pzm-patron.pl
  • reja@pzm-patron.pl
  • patron@pzm-patron.pl
Termin składania ofert 05.12.2021r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.