Przetarg

Wymiana pionu wod-kan 110 mm + wymiana poziomu w piwnicy w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 45 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia
Wymiana:
  1. pionu wod-kan 110 mm parter, ,WC+4ai6,wc9i10,WC+13i14,WC+18i19 toalety wspólne nowe kompakt (4 szt. + nowe wodomierze)
  2. poziom wody w piwnicy
w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 45 we Wrocławiu
Termin realizacji 2021r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ryszard Pisarek 071 321 05 12 wew.24, 603 808 497

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

mailowo: reja@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 12.08.2021r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.