Przetarg

Wymiana poziomu instalacji wodnej w budynku przy ul. S. Żeromskiego 44 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia

Wymiana poziomu instalacji wodnej w budynku przy ul. S. Żeromskiego 44 we Wrocławiu.

Termin realizacji 2020
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Krystyna Emert, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 28.02.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.