Przetarg

Wymiana poziomu instalacji wodnej w budynku przy ul. S. Żeromskiego 45-59 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wymiana poziomu instalacji wodnej w budynku przy ul. S. Żeromskiego 45-59 we Wrocławiu.

Termin realizacji 2020
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Krystyna Emert, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 1.

Termin składania ofert 28.02.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.