Przetarg

Wymiana poziomu wodnego w piwnicy ul. Wrocławczyka 37 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wymiana poziomu wodnego w piwnicy ul. Wrocławczyka 37 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ryszard Pisarek 071 321 05 12 wew.24, 603 808 497

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty składać mailowo:

gdumienski@gmail.com

reja@pzm-patron.pl

lub osobiście:

w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41,

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 22.09.2021r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.