Przetarg

Wymiana - sam montaż stopni drewnianych dębowych na klatce schodowej przy ul. Prusa 49 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota Budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wymiana - sam montaż  stopni drewnianych dębowych na klatce schodowej  przy ul. Prusa 49 we Wrocławiu

 

ZMIANA TERMINU !!!!!! do 31.10.2021r

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Miejsce realizacji

Wrocław ul. Prusa 49

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 30.06.2021; 31.10.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.